Download Adobe Indesign cc 2019 windows \ mac

Download Adobe Indesign cc 2019 windows \ mac

Adobe Indesign cc 2019

Adobe Indesign là phần mềm dùng để thiết kế các tác phẩm như tạp chí, sách, báo, tờ rơi.. Indesgn là sự bổ sung hoàn hảo cho những nhà thiết kế vì nó là phần mềm được hỗ trợ rất nhiều tính năng giúp ích cho những nhà xuất bản chuyên nghiệp và thiết kế đồ họa.

Trước đây khi nghe tới dàn trang thì người ta sẽ sử dụng các phần mềm như là Pagemaker, Quarkxpress và phần mềm Indesign được nhắc đến như là sự kết hợp của cả hai phần mềm nói trên. Vì Indesign được kế thừa từ Pagemaker và thao tác nhúng (embed) hay liên kết (link) các hình Bitmap của Photoshop (JPG, PNG, TIFF, PSD) và những file Vector của Illustrator (AI, EPS, PDF) được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Khi thao tác với Indesign 2019, ta có thể điều chỉnh trực tiếp các file hình ảnh và Vector bằng AI hoặc Photoshop và Indesign sẽ tự động cập nhật những thay đổi đó mà không cần phải xuất file và chèn liên kết lại từ đầu.

Indesign 2019 cũng có thể chèn được các file tập tin văn bản nổi mà chúng ta hay sử dụng hàng ngày như .DOC (WORD), .PDF, .XLSX (EXCEL)

Ngoài ra thì Indesign 2019 còn làm được một công việc khác nữa mà các phần mềm khác phải ngước nhìn, đó là Indesign hỗ trợ rất tốt cho việc in Offset.

Download Adobe Indesign cc 2019 

Download adobe indesign cc 2019 [email protected], phần mềm indesign cc 2019, indesign 2019 [email protected], key active indesign cc 2019, download indesign 2019 for mac, adobe indesign cc 2019 dành cho mac

Download adobe indesign cc 2019 for windows

Link adobe

Download adobe indesign cc 2019 for MacOS

Link adobe

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Xem thêm: Adobe InCopy cc 2019 for windows \ macos

Hướng dẫn cài đặt Adobe Indesign cc 2019

Đối với bản dành cho Windows xem hướng dẫn ở đây: Hướng dẫn active adobe cc 2019

Đối với bản dành cho macOS các bạn xem hướng dẫn active tại đây: Hướng dẫn active adobe cc 2019 for Mac