Download InventorCAM 2019 SP2 HF9 for Autodesk Inventor 2018-2020

Download InventorCAM 2019 SP2 HF9 for Autodesk Inventor 2018-2020

InventorCAM 2019 

InventorCAM một giải pháp CAM tích hợp cho phần mềm Autodesk Inventor, cải tiến quá trình phay bằng máy CNC với iMachining – tiết kiệm hơn 70% thời gian gia công và kéo dài tuổi thọ đáng kể cho các công cụ. Được tích hợp một cách hoàn toàn trong Inventor và có liên kết toàn bộ đường dao với mô hình Inventor. Sự tích hợp chặt chẽ với Inventor giúp rút ngắn vòng đời sản phẩm từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất một cách dễ dàng.

InventorCAM iMachining tạo ra sự tiết kiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của máy phay CNC, thể hiện qua lợi nhuận và sự thành công. Tất cả khách hàng của InventorCAM trên thế giới, những người đã mua iMachining, đang được hưởng những khoản tiết kiệm khổng lồ này!

InventorCAM 2019 được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất cơ khí, điện tử, y tế, sản phẩm tiêu dùng, thiết kế máy móc, sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ, tạo mẫu và ép khuôn nhanh, chế tạo và đóng khuôn.

Download InventorCAM 2019 SP2 HF9

Tải phần mềm inventorCAM 2019 full free, Download inventorcam 2019  free, inventorCAM 2019, key inventorCAM 2019 miễn phí, InventorCAM 2019

Download InventorCAM 2019 SP2 HF9 for Autodesk Inventor 2018-2020

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt inventorCAM 2019

xem chi tiết file readme đính kèm

1. InventorCAM 2019 SP2 HF5 64bit Setup

1.1. Download “InventorCAM_2019_SP2hf5_English_x64_IV.exe” and one or more
archives with language localization needed from folder “Localizations”

1.2. Install InventorCAM 2019 SP2 hf5 64bit. If asked for license type
select “USB Hardware key”

1.3. Unpack all folder from your localization archive to <InventorCAM 2019 progdir>
(by default C:\Program Files\InventorCAM2019\) and overwrite original ones

1.4. To unlock menu InventorCAM > New > Wire EDM in InventorCAM 2019 close Autodesk
Inventor, run “IC2019_Wire_EDM.reg” and confirm to add info into Window Registry

1.5. To change language of InventorCAM interface run
All Programs > InventorCAM2019 > Choose Language

2. Multikey 18.1.0 64-bit Emulator Setup

If you already had Multikey 18.1.0 64-bit Emulator for SolidCAM/InventorCAM installed skip
Emulator setup, just install InventorCAM 2019 SP2 hf5 and run it

To install Multikey Emulator you need Administrator rights!

2.1. Uninstall previouse USB-emulatot for SolidCAM 64-bit if exist

2.2. Copy folder “MultiKey_18.1_x64_31052017” to your computer

2.3. Run “SolidCAM.reg” and confirm to add info into Windows Registry

2.4. Run as Administrator MultiKey_18.1_x64\install.cmd and wait until
new devises and drives for them will be found and installed

2.5. Reboot computer

Note: If setup is succesfull you have to see new devices:

Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> Sentinel HASP key
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> Sentinel USB key