MagiCAD 2019 UR-2 for AutoCAD / Revit 2016-2019

Download MagiCAD 2019 UR-2

Phần mềm MagiCAD

MagiCAD cho Revit và AutoCAD là giải pháp BIM số một cho thiết kế Cơ khí, Điện và Hệ thống nước (MEP) được sử dụng bởi hàng ngàn công ty tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới. Phần mềm tích hợp đầy đủ cho phép các khả năng mô hình hóa mạnh mẽ, tạo ra một môi trường làm việc hợp lý hơn và cung cấp nội dung, tiêu chuẩn và tính toán kỹ thuật địa phương.

MagiCAD giúp việc thiết kế các mô hình BIM chính xác dễ dàng hơn, linh hoạt hơn và ít tốn thời gian hơn

Phần mềm Magicad for Autocad– Giải pháp toàn diện cho việc thiết kế MEP và HVAC

Magicad có thể vẽ, tính toán, vẽ sơ đồ nguyên lý…trong một phần mềm duy nhất. MagiCAD cho AutoCAD là giải pháp BIM hàng đầu thế giới về thiết kế Dịch vụ Xây dựng, cho phép thiết kế MEP sử dụng hơn 1.000.000 sản phẩm từ các nhà sản xuất quốc tế hàng đầu, Mỗi dữ liệu đầu vào là một sản phẩm hoàn chỉnh, kích thước chính xác và các dữ liệu kỹ thuật hoàn chỉnh. Thêm khả năng tự động thông minh của MagiCAD vào AutoCAD bạn sẽ làm cho thiết kế HVAC và điện của bạn nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Magicad for Revit là một ứng dụng bổ trợ cho Revit. Nó cho phép chèn các đối tượng BIM từ MagiCAD Cloud vào định dạng Revit RFA gốc và định cấu hình các sản phẩm MEP cụ thể bằng Công cụ lựa chọn MagiCAD

Download MagiCAD 2019 UR-2

Download MagiCAD 2019 UR-2

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide

install MagiCAD 2019

tùy phiên bản, chi tiết xem file readme đính kèm

Install MagiCAD 2019 UR-2 for AutoCAD

– cài đặt phần mềm

Chạy file 2. UR-2 Patch

– Chép đè file trong thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt

– Tạo shortcut để khởi động ứng dụng:
“C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\acad.exe” /p “MagiCAD” /w “” /b “C:\Program Files\MagiCAD\magicad_start_r23.scr

– nếu MagiCAD menu không hiển thị, khởi động ứng dụng và chọn:
User Interface -> right mouse button click -> Partial Customization Files -> Load Partial Customization File ->
and load C:\ProgramData\Magicad\Support\en{ru,…}\magiad.cuix