Download Marvelous Designer 9.5 Enterprise windows / 7.5 macos

Download Marvelous Designer 9.5 Enterprise windows / 7.5 macos

Phần mềm Marvelous Designer

Marvelous Designer là một phần mềm thiết kế trang phục kỹ thuật số 3D thực tế cho các nhân vật,  ngoài ra nó còn được ứng dụng trong thiết kế thời trang, với hình ảnh 3D đẹp mắt.

Marvelous Designer allows you to create beautiful 3D virtual clothing with our cutting-edge design software.

Finally breathe life into your designs with tools that enhance quality while saving you time. From basic shirts to intricately pleated dresses and rugged uniforms, Marvelous Designer can virtually replicate fabric textures and physical properties to the last button, fold, and accessory.

Tính năng Marvelous Designer

  • Sử dụng để thiết kế trang phục với hình ảnh 3D
  • Có thể thử nghiệm với nhiều loại khuôn mặt và kiểu tóc khác nhau và với nhiều kiểu giày và giải quyết cấu hình.
  • Có thể gán một số màu nhất định cho mặt trước và một màu khác cho mặt sau của quần áo và sau đó điều chỉnh độ mờ cũng như kết cấu.
  • Việc đo hình đại diện có thể được chỉnh sửa và bạn có thể nhập các giá trị mới cho vòng ngực hoặc vòng eo, chiều cao của chân, vòng eo, điểm cổ hoặc vòng ngực.
  • Tất cả các thay đổi có thể được xem trước trong thời gian thực ở chế độ 3D.
  • Có thể dễ dàng chuyển sang chế độ khác như bề mặt lưới hoặc đơn sắc

Download Marvelous Designer 9.5 Enterprise windows / 7.5 macos

download Marvelous Designer 9 , Marvelous Designer 9 , Marvelous Designer 8 full free, Marvelous Designer 7 full free Marvelous Designer 6 full free, Marvelous Designer 6 32bit

Marvelous Designer 9.5 Enterprise v5.1.469.28698 Multilingual

Download

Download Marvelous Designer 8 v4.2

Download

Download Marvelous Designer 7.5 Enterprise 4.1

Download

Download Marvelous Designer 6.5 Personal 3.1

Download


Download Marvelous Designer 7.5 for macOS

Download

Password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Marvelous Designer 9

view the readme file

Tùy phiên bản, xem hướng dẫn trong file readme đính kèm

– Install program.

– Don’t launch it yet.

– Replace patched executable in program directory.

– Merge the provided reg entry.

– Block using a firewall for both incoming/outgoing.

Manual Block Hosts:

127.0.0.1 api.clo3d.com
127.0.0.1 api.clo3d-china.com
127.0.0.1 sapi.clo3d.com

Để nhà phát hành check license các bạn có thể dùng Folder Firewall Blocker để block lại.

Download Folder Firewall Blocker