Download MathType 7.4.0 kèm key active free

Download MathType 7.4.0 miễn phí key active

MathType 7.4.0

Mathtype là phần mềm chèn công thức toán học một cách dễ dàng vào văn bản word, excel,… Hiện tại các phần mềm office chưa hỗ trợ soạn thảo các công thức toán học phức tạp do đó chúng ta phải sử dụng các tiện ích phần mềm thứ 3 như MathType

MathType 7 là phiên bản mới nhất hiện nay, cài tiến một số tính năng và khắc phục lỗi, hỗ trợ tốt hơn với phần mềm office mới nhất như microsoft office 2019. Các bạn có thể tải miễn phí phần mềm MathType 7 tại đây

Download MathType 7.4.0 miễn phí key active

Các tính năng của MathType

 • Tích hợp trực tiếp với các ứng dụng Microsoft Word , PowerPoint và Apple
 • Phím tắt tăng tốc độ chèn biểu tượng và mẫu chỉ bằng bàn phím
 • Tùy chỉnh các phím tắt để căn chỉnh cách bạn sử dụng
 • Tùy chỉnh kiểu dáng của các công thức: phông chữ, kích thước, khoảng cách
 • Viết công thức một cách nhanh chóng sử dụng chữ viết tay
 • Gõ công thức bằng ngôn ngữ soạn thảo Tex hoặc LaTeX
 • Chỉnh sửa font chữ, màu sắc…của các công thức
 • Lưu lại ác công thức thường hay sử dụng
 • MathType làm việc với hơn 800 ứng dụng phần mềm, web
 • Kéo công thức thường dùng của bạn vào thanh công cụ
 • Nhập Custom Speech Text cho các biểu thức bạn muốn đọc
 • Viết LaTeX trực tiếp trong Word và chuyển đổi nó thành công thức
 • Xuất các công thức sang EPS, GIF, WMF, PDF

Download MathType 7 kèm key active

Phần mềm soạn công thức toán học MathType, download mathtype mới nhất, mathtype 7.4.0, key mathtype 7.4.0, download mathtype 7.4.0.453

Download  mathtype 7.4.0.453  kèm key

Download mathtype 7.3.1 portable không cần cài đặt

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Hướng dẫn cài đặt và active MathType 7.4.0

cài đặt phần mềm mathtype 7

tắt kết nối mạng

sử dụng key trong file đính kèm để active mathtype 7

(lưu ý tắt kết nối internet khi nhập key)