Download mdaemon 18.5.3 full free

Download mdaemon 18.5.3 full free

Mdaemon 18

Mdaemon là một phần mềm mail server nổi tiếng gọn nhẹ dễ cấu hình, dễ cài đặt, chi phí đầu tư thấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hiện nay có rất nhiều phần mềm mail server như exchange, zimbra, … Nhưng Mdaemon vẫn được nhiều đơn vị sử dụng vì đa tính năng, dễ cài đặt cấu hình, dễ quản trị, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn.

Download mdaemon 18 full free

mdaemon 18, download mdaemon 18.5.3 full  free, tải phần mềm mdaemon 18 free, mdaemon 18 full free,  key mdaemon 18

Download mdaemon 18.5.3 64bit (x64)

Download

password: 123

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt mdaemon 18.5.3

Cài đặt MDaemon 18. xong không được chạy phần mềm lên

andtask toàn bộ services liên quan đến mdaemon đang chạy trong phần task manager

Copy files trong thư mục fix vào thư mục cài đặt tương ứng (chép đè)

Khởi động mdaemon