mindjet mindmanager 2017 kèm key active

Download mindjet mindmanager 2017 kèm key active

Mindjet mindmanager 2017

Mindjet MindManager 2017 là một phần mềm mạnh mẽ để lập kế hoạch quy trình kinh doanh hiệu quả. Cho phép bạn lập kế hoạch chiến lược sử dụng trí óc và đồ họa diễn tả của các ý tưởng. Việc sử dụng bản đồ tư duy sẽ giúp tạo ra một kế hoạch phù hợp và hợp lý.

Mindjet MindManager 2017 có một giao diện có hầu hết các tùy chọn có sẵn. Quan trọng hơn, bản đồ kế hoạch có thể chứa nhiều yếu tố như chủng loại, siêu liên kết, ghi chú, hình ảnh, thẻ, nhãn và thậm chí đính kèm…

Bên cạnh đó, nó có thể tải lên các mục từ Outlook hoặc SharePoint, hoặc thậm chí kết nối với cơ sở dữ liệu được vẽ lên trong Access, Excel hoặc SQL Server.

Download mindjet mindmanager 2017 

Download mindjet MindManager 2017

password: vietcomputer

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install mindmanager 2017

install

disable internet

use key active

done

Tiến hành cài đặt phần mềm sử dụng key trên để kích hoạt

Lưu ý tắt kết nối internet khi nhập key kích hoạt