Download Foundry MODO 12.1 full

Download Foundry MODO 12.1

MODO 12

MODO 12 là một phần mềm thiết kế 3D của Foundry, đây là một phần mềm thết kế 3D cực kỳ mạnh mẽ và gọn nhẹ. Đây là một trong những phần mềm thiết kế 3d đáng dùng nhất hiện nay bên cạnh các pần mềm 3D tên tuổi khác của autodesk như 3ds max hay maya.

Những tính năng của MODO 12:

 • Modeling
 • UV workflows
 • Sculpting
 • Shading
 • Rendering
 • Baking
 • Rigging
 • Animation
 • Effects
 • Hair and Fur
 • Camera and projection tools
 • Presets
 • Collaboration and customization

Download Foundry MODO 12 full

Download modo 12 full [email protected], modo 12 [email protected], the foundry modo 12, modo 12 full [email protected], key modo 12, [email protected] modo 12, Download modo 12.1 [email protected]

Download Foundry modo 12.1

Download

Download vray for MODO

password: thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt MODO 12

Cài đặt modo 12

Copy file .lic vào thư mục cài đặt modo 12

OK vậy là xong