Phần mềm Navicat Premium 16.1.4 windows/ MacOS

Download Navicat Premium 16

Navicat

Navicat Premium là một công cụ phát triển cơ sở dữ liệu cho phép bạn kết nối đồng thời với cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle, PostgreSQL và SQLite từ một ứng dụng duy nhất. Tương thích với các cơ sở dữ liệu đám mây như Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Google Cloud và MongoDB Atlas. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng xây dựng, quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu của mình

Navicat đi kèm với nhiều cải tiến và tính năng để giải quyết nhu cầu phát triển cơ sở dữ liệu của bạn. Với hơn 100 cải tiến, Navicat cung cấp cho bạn những cách mới để xây dựng, quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu của bạn

Navicat giới thiệu một cơ chế mới cho chức năng Đồng bộ hóa với Cơ sở dữ liệu. Nó cung cấp một cách dễ dàng và trực quan hơn để so sánh trực quan và xác định sự khác biệt giữa mô hình và cơ sở dữ liệu. Và nó hiển thị so sánh DDL song song giúp dễ dàng xác định tất cả các điểm khác biệt của đối tượng. Chọn và sắp xếp lại thứ tự các tập lệnh đồng bộ hóa của bạn để cập nhật cơ sở dữ liệu đích.

Download Navicat Premium 16

Download Navicat Premium 16.1.4 windows/ MacOS

Password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt navicat 16

Xem tệp Readme