Nik Collection by DxO 4.2.0.0 windows \ macos

Download Nik Collection by DxO 4 windows \ macos

Nik Collection by DxO

Nik Collection là plugin dành cho Lightroom, Photoshop giúp chỉnh màu ảnh, làm mịn, làm hạt, làm ảnh trắng đen vv.

Nik Collection trước đây Google cho bạn tải miễn phí tuy nhiên mới đây DxO đã mua lại và nó không còn miễn phí nữa bạn phải trả khoảng 99 usd cho bộ Nik này và hiện tại nó được sử dụng thêm “by DxO” trong tên gọi Nik Collection by DxO

Danh sách plugins

  • COLOR EFEX PRO
  • SILVER EFEX PRO
  • VIVEZA
  • ANALOG EFEX PRO
  • HDR EFEX PRO
  • SHARPENER PRO
  • DFINE

Download Nik Collection by DxO 4 windows \ macos

Download Nik Collection by DxO 4 windows \ macos

Download

Download Nik Collection 2018 by DxO 1.2.18

Download

Password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Download guide

install Nik Collection by DxO

view the readme file

Xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm

macos: just install