NVivo 11.4 full for windows \ macOS

Download NVivo 11.4 for windows \ macOS

NVivo

NVivo là phần mềm máy tính phân tích dữ liệu định tính được sản xuất bởi QSR International. NVivo đã được thiết kế cho các nhà nghiên cứu định tính làm việc với thông tin đa văn bản hoặc đa phương tiện, trong đó yêu cầu mức độ phân tích sâu về khối lượng dữ liệu nhỏ hoặc lớn

Download NVivo 11.4 for windows \ macOS

Download NVivo 11.4 32bit

Download

Download NVivo 11.4 for MacOS

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install NVivo

see the readme file

cài đặt phần mềm NVivo 11.4

Copy file trong thư mục Fix vào thư mục cài đặt