Download Microsoft Office 365 – install and activate for free

Download Office 365+ hướng dẫn cài đặt và active miễn phí

Microsoft office 365

Microsoft Office 365 là gói phần mềm dịch vụ thương mại cung cấp các phiên bản đám mây của các phần mềm thông dụng của Microsoft trong đó bao gồm: gói ứng dụng văn phòng Microsoft Office và các phần mềm máy chủ như Exchange Server, SharePoint Server, và Lync Server.

Với Office 365, bạn sẽ nhận được các ứng dụng Office mới nhất cả với phiên bản máy tính và trực tuyến và các bản cập nhật, khi có.

Download Office 365 and install

Bước 1: Đầu tiên nếu bạn đã cài office 365 dùng thử miễn phí thì vui lòng gỡ ra,nếu không có bỏ qua

Mở CMD với quyền administrator ( xem hướng dẫn) và chạy các lệnh sau

chỉ cần copy paste vào và nhấn enter

cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /dstatus
cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /dstatus

Bước 2: Download Office Deployment Tool  tại đây

Click chuột phải vào file officedeploymenttool vừa tải về và chọn Extract to officedeploymenttool

Bước 3 vào thư muc officedeploymenttool

Mở notepad và copy nội dung dưới đây dán vào, xong lưu lại với tên config.xml

<Configuration>
<Add OfficeClientEdition="32">
<Product ID="O365ProPlusRetail">
<Language ID="en-us" />

<ExcludeApp ID="Access" />
<ExcludeApp ID="InfoPath" />
<ExcludeApp ID="Lync" />
<ExcludeApp ID="OneNote" />
<ExcludeApp ID="Project" />
<ExcludeApp ID="Publisher" />
<ExcludeApp ID="SharePointDesigner" />
<ExcludeApp ID="Visio" />
<ExcludeApp ID="Skype" />
<ExcludeApp ID="Skypeforbusiness" />
<ExcludeApp ID="Groove" />

</Product>
</Add>
<Display Level="Full" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>

Giải thích:

  • OfficeClientEdition=”32″ bản cài đặt 32bit, nếu muốn cài bản 64bit thì sửa thành 64
  • Product ID=”O365ProPlusRetail”: cài đặt office 365
  • Language ID=”en-us”: ngôn ngữ, nếu muốn chọn ngôn ngữ khác thì xem ID tại đây
  • <ExcludeApp ID=”Access” />: app loại trừ, nếu muốn cài Access thì xóa dòng đó. ( trên đây mình chỉ cài word, excel, outlook và pp)

Tiếp theo Mở notepad và copy nội dung dưới đây dán vào, xong lưu lại với tên install.cmd

@echo off
cd /d %~dp0
setup.exe /configure config.xml
pause

Và hãy chắc rằng các file install.cmd, setup.exe config.xml nằm cùng một thư mục

Microsoft office 365

Xong chạy file install.cmd với quyền admin, quá trình cài đặt office 365 sẽ bắt đầu

Sau khi cài đặt xong các bạn đóng lại và tiến hành kích hoạt

Hướng dẫn Kích hoạt Microsoft office 365

Mở CMD với quyền administrator ( xem hướng dẫn)

Convert office sang bản volume license, chạy các lệnh sau:

chỉ cần copy paste vào và nhấn enter

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

Tiếp theo, đảm bảo máy tính có kết nối mạng, và chạy các lệnh sau:

cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul
cscript ospp.vbs /unpkey:KHGM9 >nul
cscript ospp.vbs /unpkey:CPQVG >nul
cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /act

Tiếp theo, các bạn cần tắt update microsoft office, làm theo hướng dẫn dưới đây

Mở phần mềm word hoặc excel lên và làm theo hướng dẫn

Tiếp theo vào settings > Update & Security > Advanced Options

Ok như vậy là xong

Lưu ý: Khi active phần mềm được kích hoạt với key office 2016 hoặc 2019. để sử dụng hoàn toàn tính năng của office online 365 các bạn phải sử dụng account MS thì mới có onedrive lưu trữ online.

Nếu mở phần mềm lên các bạn sẽ nhận được thông báo “there’s a problem with your office license”

Để khắc phục các bạn xem hướng dẫn tại đây: Fix there’s a problem with your office license