Phần mềm ProgeCAD 2022 Professional v22.0.12.12

Download progeCAD 2022 Professional

progeCAD

progeCAD là một ứng dụng CAD 2D / 3D tương thích với AutoCAD hoạt động với các tệp AutoCAD DWG từ v.2.5 đến v.2020 và nhập các tệp Autodesk Revit và IFC! Giải pháp tốt nhất cho AEC, MCAD và tất cả các ứng dụng CAD thông thường.
progeCAD bán với giấy phép vĩnh viễn và cung cấp nhiều chức năng CAD hơn AutoCAD LT với một phần chi phí của AutoCAD, ArchiCAD hoặc Microstation

Download ProgeCAD 2022 Professional

Download Phần mềm ProgeCAD 2022 Professional v22.0.12.12

Password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt progeCAD

Xem tệp Readme