Proteus Professional 8.15 SP1 Build 34318 + old versions

Tải phần mềm Proteus Professional 8

Phần mềm Proteus

Proteus là một trong những phần mềm vẽ mạch điện tử tốt nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong việc mô phỏng mạch tại các công ty hay hoạt động giảng dạy tại trường cao đẳng và đại học.

Proteus cho phép vẽ và mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử, phần mềm có khả năng mô phỏng:

Hầu các mạch điện tử từ đơn giản đến phức tạp có sử dụng các linh kiện điện tử thông dụng như: điện trở, tụ điện, cuộn dây, diode, transistor, relay, op-amp…

Các mạch tương tự (Analog) và mạch số (Digital)

Đặc biệt rất mạch cho việc mô phỏng các họ vi điều khiển chẳng hạn như 8051, Arduino, PIC, AVR,…cũng như các giao tiếp I2C, SPI, CAN, USB, Ethernet.

Proteus bao gồm 2 chương trình: ISIS cho phép mô phỏng mạch và ARES dùng để thiết kế mạch in PCB.

Download Proteus Pro 8

Proteus Professional 8.15 SP1 Build 34318
Proteus Professional 8.13 SP0 Build 31525
Proteus Professional 8.12 SP0 Build 30713
Proteus Professional 8.11 SP1 Build 30228 x86
Proteus Professional 8.10 SP3 Build 29560 x86

Password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Proteus Pro 8

xem file readme.txt đính kèm