BUW EMX 15.0.1.2 / PDX 15.0.0.0 for Creo + old versions

Download EMX 15.0.1.0 / PDX 15.0.0.0

Expert Moldbase Extention (EMX)

Với Expert Moldbase Extension (EMX) là một mô-đun được tích hợp hoàn toàn vào Creo Parametric, bạn có thể mở rộng danh mục phần mềm của mình để chuẩn hóa hoặc tự động hóa các nhiệm vụ thiết kế trong lĩnh vực công cụ ép phun ở mức độ lớn, do đó cho phép bạn tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ cốt lõi.

Các tính năng của phần mở rộng Expert Moldbase

 •  Easy two-dimensional design capability and ability to customize it
 • Auto Assembly of Components – Easily put together
 • Automatically add all holes, threads and … to pages
 • Manufacture, store and reuse custom components
 • Simple and simple layout for better display
 • Increase productivity through automation functions
 • Time saving template design
 • Ability to display standard and non-standard formatting components
 • Complete catalogs including: DME, DMS, EOC, FUTABA (Misumi), HASCO, KLA, MEUSBURGER, PEDROTTI, RABOURDIN, STRACK, PROGRESSIVE, NATIONAL, PCS, LKM

Progressive Die Extension (PDX)

Progressive Die Extension là giải pháp tích hợp trong Creo Parametric để thiết kế các công cụ dập. Nó bao gồm một loạt các thành phần nhà cung cấp cho thiết bị xuyên, định hình, dẫn hướng và phụ trợ. Hơn nữa, các thành phần tùy chỉnh có thể được xác định bằng các quy tắc cấu hình linh hoạt.

Các nhiệm vụ thiết kế dải và dụng cụ được hỗ trợ bởi các giao diện được tối ưu hóa hiệu suất và trực quan. Ví dụ: bạn có thể tạo một cụm dải trong hộp thoại 2D và hiển thị thông tin liên quan đến sản xuất một cách nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể thêm các phụ kiện cắt dành riêng cho công ty của mình với các quy tắc cấu hình thông minh bằng chức năng thư viện mạnh mẽ.

Tính năng tạo bản vẽ tự động, hóa đơn nguyên vật liệu và chức năng SMARTHolechart giúp đơn giản hóa việc cung cấp các tài liệu sản xuất.

 • Thiết lập công cụ tự động được tích hợp hoàn toàn trong Creo Parametric
 • Bố cục dải 2D tạo mô hình rắn 3D
 • Thư viện thành phần nhà cung cấp có thể mở rộng với các thành phần thông minh
 • Hóa đơn quản lý vật tư
 • Chức năng SMARTHolechart

Download EMX 15.0.1.2 / PDX 15.0.0.0

Download EMX – Expert Moldbase Extension

 • BUW EMX 15.0.1.2 for Creo 9 Multilingual
 • EMX 14.0.1.13 for Creo 8.0 x64
 • EMX 13.0.3.13 for Creo 7.0 x64
 • EMX 12.0.2.10 for Creo 4.0-6.0 x64

Download PDX – Progressive Die Extension

 • PDX 15.0.0.0 for Creo 9.0 x64
 • PDX 12.0.0.0 for Creo 6.0 x64
 • PDx 11.0.2 for Creo 2.0-5.0 x64

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt EMX / PDX 15

xem trong file readme.txt đính kèm