Reallusion Cartoon Animator 5.01.1121.1 windows \ 4.51.3511.1 Macos

Download Reallusion Cartoon Animator 5

Reallusion Cartoon Animator

Reallusion Cartoon Animator là phần mềm là phim họat hình nổi tiếng của hãng Reallusion sau khi ra mắt phiên bản Crazytalk Animator Pro đã trở nên rất thông dụng trong cộng đồng làm phim họat hình nói chung và trong cộng đồng Youtube Content thế giới nói riêng.

Tiếp bước thành công đó, hãng Reallusion đã cho ra đời phiên bản Reallusion Cartoon Animator với nhiều tính năng mới được cập nhập. Cartoon Animator làm phim hoạt hình 2D để tạo ra các nhân vật với hoạt hình tiên tiến cùng với các biểu cảm sống động.

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh thành nhân vật hoạt hình, điều khiển nhân vật bằng biểu cảm của họ, tạo hoạt hình đồng bộ môi từ âm thanh, thực hiện cảnh 3D thị sai tạo hiệu ứng hình ảnh trong 2D, truy cập tài nguyên nội dung và sử dụng kênh Photoshop đầy đủ để tùy chỉnh nhanh chóng tạo nhân vật và nội dung.

Download Reallusion Cartoon Animator 5

Download Reallusion Cartoon Animator 5.01.1121.1 windows

Download Reallusion Cartoon Animator 4.51.3511.1 Pipeline windows / macos

Password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt cartoon Animator

xem file readme đính kèm

MacOS

– Install.

– Replace binary in: /Applications/Cartoon Animator 4-Trial.app/Contents/MacOS

– Block with Little Snitch 

Download Little Snitch