Download Rhinoceros 5.5.2 for Mac

Download Rhinoceros 5 for Mac

Rhino 5 for Mac

Rhinoceros (Rhino) là một phần mềm mô hình hóa 3D dựa trên nền tảng NURBS, Phần mềm Rhino thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủy, đồ trang sức, thiết kế ôtô,CAD/CAM và tạo mẫu nhanh, kĩ nghệ phục hồi ngược cũng như cho ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.

Rhino chuyên về tạo mô hình bằng bề mặt NURBS tự do. Các công cụ phụ trợ được phát triển bởi McNeel bao gồm Flamingo (công cụ dựng hình Raytrace), Penguin (dựng hình kiểu vẽ tay), và Bongo (cộng cụ diễn họa). ngoài ra có hơn 100 công cụ phụ trợ từ phía thứ 3 khác

Các bạn có thể tải về miễn phí phần mềm Rhino 5 for mac miễn phí tại đây

Download Rhino 5 for Mac miễn phí

Download Rhino 5 for Mac

Download rhino 5 for mac

Download rhino 5.5.2 for macos

Download

Download rhino 5.3.2 for macOSX

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Rhino 5 for Mac

just install

Cài đặt và sử dụng