Download Siemens SIMATIC TIA Portal 15.1 full free

Phần mềm Siemens SIMATIC TIA Portal 15.1 full free

SIMATIC TIA Portal

The TIA Portal enables complete access to the entire digitalized automation, … range of offerings from Siemens for companies on their path to Industrie 4.0

Simatic TIA Portal is a Siemens software application for programming and working with PLCs. In short, a PLC is a hardware interface that first reads data from digital inputs from passive sensors, then processes it according to the memory program, and finally uses hardware controllers and output commands.

Download Siemens SIMATIC TIA Portal 15.1 full free

TIA Portal – cái tên rất quen thuộc trong lĩnh vực tự động hóa. Đúng như tên gọi TIA Portal: Total Intergrated Automation Portal, là phần mềm cơ sở tích hợp tất cả các phần mềm cấu hình, lập trình cho các hệ tự động hóa và truyền động điện: PLC, HMI, Inverter của Siemens.

– Ưu điểm: tích hợp tất cả trong 1 phần mềm, 1 giao diện, tạo ra sự nhất quán trong việc cấu hình hệ thống.
– Nhược điểm: dung lượng phần mềm lớn, yêu cầu cấu hình máy tính cao, ban đầu khó làm quen đối với người mới học.

Các gói phần mềm có trong TIA Portal:

– SIMATIC STEP7 Professional và SIMATIC STEP7 PLCSIM: dùng để lập trình và mô phỏng PLC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400,…

– SIMATIC WinCC Professional: Lập trình giao diện HMI và giao diện SCADA

– SIMATIC Start Driver: Cấu hình biến tần Siemens

Download Siemens SIMATIC TIA Portal 15.1 full free

Tải phần mềm SIMATIC TIA Portal 15, download full SIMATIC TIA Portal 15, phần mềm tự động hóa, lập trình plc

Download Siemens SIMATIC STEP 7 Professional & WinCC Professional 15.1 x64

(Includes OpenSourceSoftware & Support Tools)

Download

Download Siemens SIMATIC WinCC RunTime (WinCC RT) Professional 15.1 x64

Download

Download Siemens SINAMICS Startdrive Advanced 15.1 x64

Download

  • Siemens SIMOCODE ES 15.1 x64
  • Siemens SIMATIC S7 PLCSIM 15.1 x64
  • Siemens SIMATIC S7 PLCSIM Advanced 2.0 SP1 x64
  • Siemens STEP 7 Safety Advanced 15.1 x64
  • Siemens SIMATIC Visualization Architect (SiVarc) 15.1 x64
  • Siemens TIA Energy Suite 15.1 x64
  • SIMATIC Automation Tool 3.1 SP1 x64
  • Siemens SIMATIC Activator 2019-07-07
  • Siemens SIMATIC License Generator Video Guide
  • Siemens SIMATIC Short Keys EKB 2006-11-14

Download

password unrar: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install SIMATIC TIA Portal v15

see the readme file

Xem trong file readme.txt đính kèm