Symantec Endpoint Protection 14.3.5413.3000 + client

Download Symantec Endpoint Protection 14

Symantec Endpoint Protection

SYMC Endpoint Protection là gói phần mềm bảo mật dành cho thiết bị đầu cuối bảo vệ hiệu quả và đáng tin cậy. Doanh nghiệp có thể đầu tư cho cả hệ thống máy chủ ảo (VMware Virtualization) và hệ thống vật lý với diệt virus symantec.

Nếu hệ thống doanh nghiệp bạn sử có sử dụng hệ thống máy chủ (servers), máy trạm (client) và yêu cầu quản trị tập trung thì đây là một giải pháp tối ưu. SYMC Endpoint protection giúp bảo vệ và chống lại tất cả các cuộc tấn công vào hệ thống máy tính. Liền mạch tích hợp của tất cả các thiết bị an toàn cần thiết trong một chương trình có hiệu quả cao với một giao diện điều khiển quản lý duy nhất cho phép symantec endpoint protection cung cấp sự bảo vệ tiên tiến mà không làm chậm hệ thống.

Symantec Endpoint Protection được xây dựng trên nhiều lớp bảo vệ, bao gồm cả Symantec Insight và SONAR – cả hai đều cung cấp chức năng bảo vệ chống lại các mối đe dọa mới và chưa từng được được biết trước. Với chức năng xây dựng cho các môi trường ảo, SYMC Endpoint Protection có thể tích hợp với VMware vShield Endpoint cho hiệu năng cải thiện đáng kể.

Yêu cầu hệ thống

Processor

 • 32-bit processor for Windows: 1-GHz Intel Pentium III or equivalent minimum (Intel Pentium 4 or equivalent recommended)
 • 32-bit processor for Mac: Intel Core Solo, Intel Core
 • 64-bit processor for Windows: 2-GHz Pentium 4 with x86-64 support or equivalent minimum.
 • 64-bit processor for Mac: Intel Core 2 Duo, Intel Quad-Core Xe

 Windows Operating Systems

 • Windows XP (32-bit, SP2 or later; 64-bit, all SPs)
 • Windows XP Embedded
 • Windows Vista (32-bit, 64-bit)
 • Windows 7 (32-bit, 64-bit)
 • Windows 7 Embedded
 • Windows 8 (x86 platforms, 32-bit, 64-bit)
 • Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit, R2, SP1 or later)
 • Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)
 • Windows Server 2012 (32-bit, 64-bit)
 • Windows Small Business Server 2011 (64-bit)
 • Windows Essential Business Server 2008 (64-bit)

Mac OS

 • Mac OS (32-bit and 64-bit)
 • Mac OS X 10.6.8, 10.7, 10.8
 • Mac OS X Server 10.6.8, 10.7, 10.8

Download Symantec Endpoint Protection 14

Download Symantec Endpoint Protection 14

password extract file: 2020

Download guide

install Symantec Endpoint Protection

see the readme file

just install