Teamviewer 15 for MacOS

Download teamviewer 15 for MacOS

Teamviewer 15 for mac

Teamviewer đã phát hành phiên bản teamviewer 15 dành cho macos, với nhiều cải tiến về giao diện và tính năng, hỗ trợ macos mới nhất tốt hơn, đồng thời sửa một số lỗi ở phiên bản trước

Các bạn có thể tải về phần mềm teamviewer 15dành cho macos mới nhất tại đây, kèm hướng dẫn active miễn phí.

Download teamviewer 15 for macos

Download teamviewer 15 for macOS 

password: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Hướng dẫn cài đặt teamviewer 15 for MacOS

Cài đặt teamviewer 15 for mac, chỉ việc next và ok

Note: Nếu cài lần đầu các bạn phải chạy teamviewer lên rồi tắt nó đi

Hướng dẫn active teamviewer 15 for mac

Yêu cầu:

  • macOS đã cài đặt python 3 hoặc cao hơn
  • Chạy file với quyền user root

copy file TeamViewer-id-changer.py ra Desktop hoặc thư mục nào đó

Mở terminal Chạy file TeamViewer-id-changer.py như sau:

use root

< yêu cầu nhập pass của use root và enter >

cd Desktop

python3 TeamViewer-id-changer.py

chương trình báo thành công là xong

Lưu ý: Disable SIP on macos, xem hương dẫn tại đây

https://thuthuatphanmem.top/huong-dan-tat-system-integrity-protection-sip.html