TechSmith Snagit 2018.2.0 windows \ 2018.2.3 macos

Download TechSmith Snagit 2018 windows \ macos

TechSmith Snagit 2018

Snagit là một trong những phần mềm không thể thiếu đối với người dùng thường chụp lại màn hình máy tính với nhiều yêu cầu phức tạp.

với Snagit 2018, người dùng có nhiều tùy chọn hơn như: chọn vùng để chụp với hình dạng bất kì, chụp từng cửa sổ đang mở … và sau đó là chỉnh sửa ảnh với các công cụ có sẵn rồi lưu lại thành tập tin jpg, png,…

Hiện tại techsmith đã ra mắt phiên bản Snagit 2019, các bạn có thể tải miễn phí tại đây Download snagit 2019

Download TechSmith Snagit 2018 windows \ macos

Dowload TechSmith Snagit 2018.2.0 windows \ 2018.2.3 macos

password: thuthuatphanmem.top OR thuthuat-phanmem.top

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Snagit 2018 

view the readme file

xem file readme đính kèm

Cài đặt phần mềm snagit 2018

chạy file keygen với quyền admin

Nhấn vào generate để sinh key active snagit 2018

Done

Thêm các dòng sau vào file hosts

127.0.0.1 www.techsmith.com
127.0.0.1 activation.cloud.techsmith.com
127.0.0.1 oscount.techsmith.com
127.0.0.1 updater.techsmith.com
127.0.0.1 camtasiatudi.techsmith.com
127.0.0.1 tsccloud.cloudapp.net
127.0.0.1 assets.cloud.techsmith.com

Hoặc block các chương trình bằng firewall

<install dir>\Snagit32.exe
<install dir>\SnagitEditor.exe

sử dụng Folder Firewall Blocker để block lại.

Download Folder Firewall Blocker