Download Trimble Inpho UASMaster 9.2.1 full free

Download Trimble Inpho UASMaster 9.2.1 full free

Trimble Inpho UASMaster

Inpho UASMaster là phần mềm nội nghiệp xử lí dữ liệu ảnh thu được từ các thiết bị bay chụp điều khiển từ xa, thiết bị bay chụp không người lái hoặc ảnh mặt đất.

Trimble Inpho UASMaster 9 có khả năng tạo ra nguồn dữ liệu thành lập bản đồ, dữ liệu 3D,.. chất lượng cao, chính xác tùy theo nhu cầu của người sử dụng với quy trình công việc trực quan, dễ sử dụng với các công cụ mạnh mẽ của một trạm làm việc. Phần mềm có khả năng kết nối với hệ thống phần mềm Inpho, Trimble Business Center hoặc của các bên thứ ba.

Phần mềm có khả năng xử lý ảnh với các quy trình thực hiện hoàn chỉnh, số hóa,tham chiếu địa lý, bản đồ đám mây điểm không gian, chỉnh sửa bản đồ không gian, bản đồ trực giao không gian.

Tính năng nổi bật của UASMaster 9

-Quy trình xử lý ảnh hoàn chỉnh (tham chiếu địa lý, đám mây điểm, ảnh trực giao và vector số hóa).

-Xử lí nhanh không cần biết thông tin hoặc qua nhiều bước với những giá trị thông số đặt sẵn để đạt chất lượng và hiệu suất tối đa bằng các công cụ chỉnh sửa và tính năng tinh chỉnh đầy đủ.

-Xử lý dữ liệu từ bất kỳ loại thiết bị bay chụp không người lái nào hoặc các máy ảnh có hoặc không có dữ liệu bổ sung.

-Kết quả dữ liệu đạt chất lượng cao mà không cần yêu cầu kiến thức hoặc kinh nghiệm về xử lý ảnh nhiều.

– Khả năng tích hợp vào mô đun xử lý ảnh trong Trimble Business Center với các công cụ khảo sát kết hợp với phần cứng và khả năng xử lý cạnh GNSS.

Download Trimble Inpho UASMaster 9.2.1 full free

tải phần mềm UASMaster 9 miễn phí, download UASMaster 9, UASMaster 9 full free, key active UASMaster 9, cài đặt UASMaster 9, license UASMaster 9 free, hướng dẫn sử dụng UASMaster 9, Trimble Inpho UASMaster 9

Trimble Inpho UASMaster 9.2.1 x64

Download     link dự phòng

License Trimble Inpho UASMaster 9

Download     link dự phòng

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Trimble Inpho UASMaster 9

– Install app
– Copy & Replace [email protected] files to install dir
– Apply reg file