Download Tuxera NTFS 2016 – 2019 MacOSX

Download Tuxera NTFS 2019 MacOSX

Tuxera NTFS

Tuxera NTFS is a commercial NTFS driver developed from the popular open-source NTFS-3G driver, which is a natural part of all major Linux distributions, and also has lots of users on Mac OS X, FreeBSD, Solaris and NetBSD.

Mặc định macOS không thể chép file vào USB hoặc ổ cứng di động định dạng NTFS, và Tuxera NTFS là phần mềm giúp bạn có thể chép file vào ổ cứng, USB… định dạng NTFS của windows

Tuxera NTFS là phần mềm giúp bạn đọc và ghi định dạng Win trên Mac. Đây là ứng dụng không thể thiếu nếu như bạn vẫn phải làm việc thường xuyên giữa 2 hệ điều hành Mac và Win.

Download Tuxera NTFS 2019 MacOSX

tải phần mềm Tuxera NTFS 2019, download Tuxera NTFS 2019, Tuxera NTFS 2016.1, Tuxera NTFS 2018

Download Tuxera NTFS 2019 

Download

Download Tuxera NTFS 2018 

Download

Download Tuxera NTFS 2016.1 

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Tuxera NTFS 2019

Cài đặt và sử dụng, phần mềm đã actived