VRay Adv 3.70.05 for Cinema 4D R17-R21 (windows \ MacOS)

Download VRay Adv 3.70.05 for Cinema 4D R17-R21

VRay for Cinema 4D

VRay for Cinema 4D là một phần mở rộng rất tiện dụng cho Cinema 4D, được phát triển để cải thiện quá trình render.

VRay có các công cụ chiếu sáng, kết xuất và tô bóng cho phép bạn có được hình ảnh đẹp hơn, và cả những hình ảnh chuyển động.

Features of VRay 3.7 for Cinema 4D

  • A very handy and reliable extension for Cinema 4D that has been developed to improve the rendering process greatly.
  • Got imposing lighting, rendering and shading tools which will allow you to acquire the photoreal imagery and animations.
  • Can handle the some of the most complex and lengthy scenes.
  • Got great integration with Cinema 4D which means the workflow will be very smooth.
  • Equipped with loads of different features which will allow you to get the best results for your scene.

Download VRay Adv 3.70.05 for Cinema 4D R17-R21

vray 3.7 for cinema 4d, download vray 3.6

Download vray 3.70.05 for cinema 4D R17- R21

Download

Download vray 3.70.01 for cinema 4D r20 MacOS

Download

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install VRay 3.7 for Cinema 4D

see the readme file

Xem file readme.txt đính kèm trong file tải về

Cài đặt Vray 3.7

Copy files trong thư mục fix vào thư mục cài đặt

Ok xong