Download V-Ray Next 4.20.03 for Rhinoceros 5-6-7

Download Vray Next 4 for Rhinoceros

Vray Next for Rhino

Vray là phần mềm mềm hỗ trợ Render cho các phần mềm thiết kế như 3DS max, Maya, MODO, Rhino, Cinema 4D, SketchUp,…

Mỗi phần mềm 3D thường kèm thêm một Rendering Engine cơ bản, nhưng Vray đã thể hiện được nó là nhanh nhất, dễ nhất và là Rendering Engine chất lượng nhất.

Hiện tại chaos group đã ra mắt Vray next dành cho phần mềm Rhinoceos với nhiều cải tiến về tính năng, các bạn có thể tải Vray Next 4 for Rhinoceros full free mới nhất tại đây

Download Vray Next 4 for Rhinoceros

Tải Vray Next 4.20.02 for Rhinoceros, download Vray Next 4 for Rhino, tải Vray Next 4 dành cho Rhino, Vray Next 4 free, Vray Next 4.20.02 for Rhino 5, Vray Next 4.20.02 for Rhino 6, vray next 4 for Rhinoceros 7

Download Vray Next 4.20.03 for Rhinoceros 5-6-7

Download

Download Vray Next 4.00.02 for Rhinoceros 5 and 6

Download

Password extract file: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Vray 4 for Rhinocros

view the readme file

xem file readme đính kèm

Hướng dẫn cài đặt Vray Next 4.10.02

1. Install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\vrayappsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\vrayappsdk\bin\plugins )

Hướng dẫn cài đặt Vray Next 4.00.02

1. Download and install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\vrayappsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\vrayappsdk\bin\plugins )

3. Enjoy!

Note: It might also work with plugins based on V-Ray 4.00.XX for the other host applications, but it’s not tested