V-Ray Next 4.30.23 for Unreal 4.21-25

Download V-Ray Next ADV 4 for Unreal

V-Ray Next 4 for Unreal

Unreal Engine 4 is a suite of integrated tools for game developers to design and build games, simulations, and visualizations.

Unreal Engine 4 đã được rất nhiều chuyên gia đánh giá phần mềm bầu chọn là một trong những phần mềm phát triển game tốt nhất trên thế giới.

Vray Next for Unreal là trình rendered mới nhất hiện nay của hãng chaos group dành cho Unreal Engine 4, Vray Next được đánh giá là chương trình render mạnh mẽ nhất hiện nay, hỗ trợ trong rất nhiều ứng dụng thiết kế đồ họa như Sketchup, 3ds max, maya, cinema, rhinoceros, MODO,…

Download V-Ray Next 4 for Unreal

tải phần mềm V-Ray Next 4 miễn phí, download V-Ray Next 4 for Unreal

Download V-Ray Next v4.30.23 for Unreal 4.23-25

Download

Download V-Ray Next v4.12.01 for Unreal 4.20-22

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install VRay 4 for Unreal

see the readme file

Cài đặt V-Ray Next v4.30.00 ADV 

1. Download and install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C:\Program Files\Epic Games\UE_4.22\Engine\Plugins\VRayForUnreal\Source\ThirdParty\VRay_unreal_appsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C:\Program Files\Epic Games\UE_4.22\Engine\Plugins\VRayForUnreal\Source\ThirdParty\VRay_unreal_appsdk\bin\plugins )

Done

Cài đặt V-Ray Next v4.12.01

1. Download and install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C:\Program Files\Epic  Games\UE_4.22\Engine\Plugins\VRayForUnreal\Source\ThirdParty\VRay_unreal_appsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C:\Program Files\Epic Games\UE_4.22\Engine\Plugins\VRayForUnreal\Source\ThirdParty\VRay_unreal_appsdk\bin\plugins )

Done.