Download windows 8.1 multi language

Download windows 8.1 x86-x64

windows 8.1

Windows 8.1 (tên mã là Blue)là một hệ điều hành của Microsoft, là bản nâng cấp của Windows 8, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT. Sau khi giới thiệu và phát hành dưới dạng beta công cộng vào tháng 6 năm 2013, nó được phát hành cho nhà sản xuất vào ngày 27 tháng 8 năm 2013 và phát hành rộng rãi vào ngày 17 tháng 10 năm 2013

Download windows 8.1 multi language

Download windows 8.1 multi language

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn active windows 8.1

Để cài đặt các bạn xem hướng dẫn trên youtube

sử dụng phần mềm Rufus để tạo USB boot cài đặt Download here

Nếu khi cài đặt yêu cầu key thì sử dụng key bên dưới

Để active windows 8 các bạn thực hiện như sau

Cách 1: Sử dụng KMS client key

Activating your Windows 8 or 8.1 using KMS client key.

 1. Select the right license key for your Windows edition.

  W8 Professional: NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
  W8 Professional N: XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
  W8 Professional WMC: GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG
  W8 Enterprise: 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
  W8 Enterprise N: JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

  W8.1 Professional: GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
  W8.1 Professional N: HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
  W8.1 Professional WMC: 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
  W8.1 Enterprise: MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
  W8.1 Enterprise N: TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Mở CMD với quyền admin

open cmd

chạy lần lượt các lệnh dưới đây

slmgr /ipk your_key

slmgr /skms kms8.msguides.com

slmgr /ato

lưu ý:

 • Nếu trong lúc cài đặt các bạn đã nhập key ở trên thì bỏ qua lệnh đầu tiên
 • Thay your_key  bằng key ở phía trên, tuy vào phiên bản windows bạn đang sử dụng

Màn hình báo thành công là OK

active windows 8.1

Cách 2: sử dụng KMS server

Open Notepad và copy nội dung dưới đây vào

View code

Lưu lại file với định mạng file .cmd (ví dụ activewin8.cmd)

Chạy file activewin8.cmd với quyền admin( click chuột phải chọn run as administrator)

chờ màn hình báo Product activated Successfully là xong

Cách 3: sử dụng tool để active

Download tool active ở link dưới đây

Active windows bằng tool