Phần mềm Wondershare Filmora 11.7.7 Windows/ MacOS

Phần mềm Filmora 11 Windows/ mac

What’s new in Filmora

Theo dõi chuyển động – Đính kèm một phần tử vào đối tượng chuyển động trong video của bạn một cách dễ dàng với tính năng theo dõi chuyển động tự động.

Keyframing – Tùy chỉnh hoạt ảnh bằng cách thêm các khung hình chính để thay đổi vị trí, xoay, tỷ lệ và độ mờ của clip.

Kết hợp màu – Kết hợp màu của các clip đã chọn với một khung hình khác từ một clip khác.

Audio Ducking – Nhanh chóng làm mờ nhạc của bạn để cuộc đối thoại của bạn nổi bật.

Trình chỉnh sửa phím tắt – Chỉnh sửa nhanh hơn bằng cách sử dụng các lệnh phím nóng.

Giao diện người dùng mới và chuyển đổi chế độ tối / sáng – Chuyển đổi giữa chế độ sáng và tối để thoải mái chỉnh sửa cả ngày.

Văn bản thuần túy – Thêm tính linh hoạt để chỉnh sửa bằng văn bản thuần túy.

Chỉnh sửa tiêu đề nâng cao (chỉ dành cho Win) – Thay đổi vị trí, xoay và tỷ lệ của tiêu đề (nói chung) trên trình phát.

Hiệu ứng mới – 30 yếu tố mới và 9 tiêu đề chú thích.

Touch Bar (Mac) – Xem trước và xem trước dòng thời gian của bạn bằng cách sử dụng thanh cảm ứng.

System Requirements

Windows

 • Supported OS : Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 ( 64 bit OS).
 • Processor : Intel i3 or better multicore processor, 2GHz or above.
  (Intel 6th Gen or newer CPU recommended for HD and 4K Videos).
 • RAM : 4 GB RAM (8GB required for HD and 4K videos).
 • Graphics : Intel HD Graphics 5000 or later; NVIDIA GeForce GTX 700 or later; AMD Radeon R5 or later.
  2 GB vRAM (4GB required for HD and 4K videos).
 • Disk : At least 10GB free hard-disk space for installation (SSD-Solid State Disk recommended for editing HD and 4K videos).
 • Internet : Internet connection is necessary for software registration and access to online services like

Tech Specifications of Filmora: view here

MacOS

 • Operating System : macOS v10.15(Catalina), macOS v10.14(Mojave), macOS v10.13 (High Sierra), macOS v10.12(Sierra).
  If you are using OS X 10.7 to 10.11, click here to get the compatible version »
 • Processor : Intel i5 or better multicore processor, 2GHz or above
  (Intel 6th Gen or newer CPU recommended for HD and 4K Videos).
 • Memory : 8 GB RAM (16GB required for HD and 4K videos).
 • Graphics : Intel HD Graphics 5000 or later; NVIDIA GeForce GTX 700 or later; AMD Radeon R5 or later.
  2 GB vRAM (4GB required for HD and 4K videos).
 • Disk : At least 10GB free hard-disk space for installation (SSD-Solid State Disk recommended for editing HD and 4K videos).
 • Internet : Internet connection is necessary for software registration and access to online services like

Tech Specifications of Filmora: view here

Download Wondershare Filmora 11

Download Phần mềm Wondershare Filmora 11.7.7 Windows

Download Phần mềm Wondershare Filmora 11.7.7 mac

Password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Filmora 11

xem tệp readme