Phần mềm DraftSight Enterprise Plus 2022 SP2

Phần mềm DraftSight Enterprise Plus 2022

DraftSight

DraftSight là phần mềm vẽ 3D hai chiều dành cho kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và nhà thiết kế cho phép vẽ và quản lý các tệp DWG và thiết kế DXF. Phần mềm này được tạo ra bởi Dassault Systemes và cung cấp tất cả các công cụ cần thiết cho người dùng CAD trong một môi trường thân thiện với người dùng. Bạn có thể tạo bản vẽ và thiết kế của riêng mình một cách chuyên nghiệp với phần mềm này hoặc tải lên, xem và chỉnh sửa các dự án CAD.

Phần mềm DraftSight chứa các công cụ mạnh mẽ để tạo kiểu cho văn bản, tạo bảng, đo lường và tạo các hình dạng khác nhau và cho phép chỉnh sửa các bản vẽ với sự trợ giúp của bù đắp, gương, tách, hàn, chia tỷ lệ và xoay. DraftSight cũng cho phép bạn dễ dàng chuyển từ chế độ nháp 2D sang tạo mô hình 3D và ngược lại để tối ưu hóa các thiết kế của bạn. Phần mềm này hoàn toàn tương thích với các sản phẩm SOLIDWORKS khác của Dassault Systemes và có thể chỉnh sửa đầy đủ các tệp DWG.

Các tính năng của DraftSight

  • Creating and managing DWG and DXF projects
  • Ability to edit, view, and upload CAD files
  • User-friendly environment and application tools
  • Styling text and creating tables
  • Accurate measurement system and ability to draw different shapes
  • Offset, Mirror, Split, Welding, Scale, and Rotate tools
  • The transition from 2D draft mode to 3D modeling and vice versa
  • Full compatibility with SOLIDWORKS software

required system

OS : Windows 7 Service Pack 1, 32-bit Windows 7 Service Pack 1, 64-bit Windows 8, 64-bit Windows10, 64bit windows 11

HARDWARE: MINIMUM RECOMMENDED RAM 2 GB 8 GB

Disk Space:
500 MB free hard disk space depending on accessory applications installed
1 GB free hard disk space depending on accessory applications
Processor:
Intel® Core ™ 2 Duo, or AMD® Athlon 2 X2 Dual-Core
Intel® Core ore i5 processor , AMD® Athlon / Phenon 4 X4 processor, or better Display with 1280 x 768 pixels resolution Full HD monitor
Video Card:
3D Graphics accelerator card with OpenGL version 1.4
3D Graphics accelerator card with OpenGL version 3.2, or better

Download DraftSight Enterprise Plus 2022

Dassault Systemes DraftSight Enterprise Plus 2022 SP3

Dassault Systemes DraftSight Enterprise Plus 2020 SP4

Password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt DraftSight

Xem file readme