Vero Edgecam 2019 R1 + Part Modeler x64

Phần mềm Vero EdgeCAM 2019 R

Vero EdgeCAM 2019

EdgeCAM là giải pháp gia công hoàn chỉnh cho tất cả những chương trình gia công bạn cần Surface, Rotary và Multiplane Machining, 2 và 4 Axis Wire EDM, 2, 4 và C & Y Axis Turning.

EdgeCAM giải quyết cho bạn:

  • Thiết kế và mô hình hóa 2D/3D
  • Gia công 3 trục và 2.5 trục
  • Gia công 5 trục
  • Tiện 2, 4 trục (C và Y)
  • PICs và PDIs
  • Trình chỉnh sửa code
  • Code Wizard

Download EdgeCAM 2019 R1

vero edgecam 2019, download edgecam 2019

Download Vero EdgeCAM 2019 R1 + Part Modeler

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Install EdgeCAM 2019

1. Install Vero application including CLS
2. Run Vero License Manager and close it (it will create the directory below)
3. Put lsevrc supplied to C:\ProgramData\Vero Software\CLS\_Your_PC_Lock_Code_\ directory (e.g. C:\ProgramData\Vero Software\CLS\N14–1YE3QYP93Q7HMTT\)
4. Run Vero application

PS: to speed up Vero app load a bit you can delete unnecessary licenses from lservrc. Each product license block is marked there.