Vero EdgeCAM 2020.1 x64

Phần mềm Vero EdgeCAM 2020

Vero EdgeCAM 2020

EdgeCAM là giải pháp gia công hoàn chỉnh cho tất cả những chương trình gia công bạn cần Surface, Rotary và Multiplane Machining, 2 và 4 Axis Wire EDM, 2, 4 và C & Y Axis Turning.

EdgeCAM 2020 giải quyết cho bạn:

 • Thiết kế và mô hình hóa 2D/3D
 • Gia công 3 trục và 2.5 trục
 • Gia công 5 trục
 • Tiện 2, 4 trục (C và Y)
 • PICs và PDIs
 • Trình chỉnh sửa code
 • Code Wizard

Các Modul của EdgeCAM 2020 bao gồm:

 • Edgecam Mill turn
 • Edgecam 3D Milling
 • Edgecam Turning
 • Edgecam Wire EDM
 • Edgecam – Part Modeler

Download EdgeCAM 2020

vero edgecam 2020, download edgecam 2020

Download Vero EdgeCAM 2020.1

Download Vero Edgecam Desinger 2020.0.1926 x64

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install EdgeCAM 2020

1. Install Vero application including CLS
2. Run Vero License Manager and close it (it will create the directory below)
3. Put lsevrc supplied to C:\ProgramData\Vero Software\CLS\_Your_PC_Lock_Code_\ directory (e.g. C:\ProgramData\Vero Software\CLS\N14–1YE3QYP93Q7HMTT\)
4. Run Vero application

PS: to speed up Vero app load a bit you can delete unnecessary licenses from lservrc. Each product license block is marked there.