Phần mềm Enscape v3.4.1.87719

Download Enscape 3.4.1 for Revit / SketchUp / Rhino / ArchiCAD

Enscape tạo mô hình của bạn, mang đến cho bạn quy trình thiết kế và trực quan hóa tích hợp. Đây là cách dễ nhất và nhanh nhất để biến mô hình của bạn thành trải nghiệm 3D đắm chìm bằng cách loại bỏ những bất tiện trong quá trình sản xuất, rút ngắn vòng lặp phản hồi và cho bạn nhiều thời gian hơn để thiết kế.

Có gì mới trong Enscape 3.4

Enscape 3.4 mang đến cho bạn các bản cập nhật cho các tính năng hiện có để bạn có thể nâng cao hơn nữa các thiết kế của mình và hợp lý hóa quy trình làm việc của mình. Tạo các danh mục của riêng bạn cho Thư viện nội dung tùy chỉnh, lưu các vị trí mặt trời trong chế độ xem và dễ dàng cập nhật chúng, cải thiện phản xạ và nâng cao cảnh thiết kế với các tài sản và vật liệu nội thất mới.

System Requirements

Enscape uses ray tracing for its real-time rendering, and almost all the calculations that Enscape performs are being handled on the graphics card (GPU). For this reason, your computer should at least meet the minimum recommended system requirements set out below.

Required CAD Software

The Enscape plug-in is currently provided for the following software:

  • Revit (2018, 2019, 2020, 2021, and 2022)*
  • SketchUp (2018, 2019, 2020, and 2021)
  • Rhino (6.0 and 7.0)
  • Archicad (21, 22, 23, and 24)
  • Vectorworks (2020 (Service Pack 3), 2021)

*Revit LT is not supported

Read more here: enscape3d.com/community/blog/knowledgebase/system-requirements/

Download Phần mềm Enscape 3.4.1

Download Phần mềm Enscape 3D v3.4.1.87719

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Enscape 3

Xem tệp Readme