Phần mềm Adobe FrameMaker 2022 v17.0.0.226 

Adobe FrameMaker 2020 free download

Adobe FrameMaker

Adobe FrameMaker là một bộ xử lý tài liệu được thiết kế để viết và chỉnh sửa các tài liệu lớn hoặc phức tạp, bao gồm các tài liệu có cấu trúc. Ban đầu nó được phát triển bởi Frame Technology Corporation, hiện tại đã được mua bởi Adobe Systems

Adobe Framemaker là công cụ tiêu chuẩn ngành công nghiệp để tác giả và xuất bản nội dung kỹ thuật đa ngôn ngữ trên thiết bị di động, web, máy tính để bàn và in. Phần mềm Adobe Indesign là một ứng dụng xuất bản máy tính để bàn đa năng cung cấp cho bạn điều khiển hoàn hảo pixel đối với thiết kế và kiểu chữ.

What is the difference between FrameMaker and InDesign?

Adobe FrameMaker easily takes the crown when it comes to longevity and reliability in publishing long and complex documents. InDesign on the other hand is a different beast; used to create high-quality layouts for all sorts of marketing communication

download Adobe FrameMaker 2022

Download Phần mềm Adobe FrameMaker 2022 v17.0.0.226 

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt FrameMaker

Xem file readme đính kèm