Phần mềm Blue Marble Geographic Calculator 2023 x64

Tải phần mềm Geographic Calculator 2023

Có gì mới trong Geographic Calculator 2023

Geographic Calculator là một phần mềm trắc địa mạnh mẽ để chuyển đổi tọa độ chính xác, chuyển đổi dữ liệu và dịch tệp. Được xây dựng trên nền tảng của cơ sở dữ liệu tham số trắc địa lớn nhất hiện có ở bất kỳ đâu, nó có thế mạnh đặc biệt trong các lĩnh vực khảo sát, quản lý dữ liệu địa chấn và thăm dò năng lượng. Máy tính Địa lý 2023 cải thiện khả năng sử dụng của chương trình và mở rộng hỗ trợ cho những tiến bộ mới nhất trong khoa học trắc địa.

Một số tính năng mới thú vị có sẵn trong phiên bản 2023 bao gồm các tùy chọn đầu ra tọa độ trắc địa cơ sở, các hộp thoại được cập nhật và thân thiện hơn với người dùng để tương tác với nguồn dữ liệu cũng như báo cáo siêu dữ liệu mở rộng cho các chuyển đổi điểm cụ thể. Xem thêm

Tải phần mềm Geographic Calculator 2023

Download phần mềm Geographic Calculator 2023

password: 2020 OR 1soft.link

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Geographic Calculator 2023

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt