Phần mềm Global Mapper 24.0 + old versions

phần mềm Global Mapper 24

Global Mapper

Global Mapper® là một phần mềm GIS tiên tiến cung cấp cho cả người mới và các chuyên gia không gian địa lý có kinh nghiệm một loạt các công cụ xử lý dữ liệu không gian toàn diện, với quyền truy cập vào nhiều định dạng dữ liệu vô song.

Giao diện người dùng trực quan và bố cục hợp lý của Global Mapper giúp làm mượt quá trình học tập và đảm bảo rằng người dùng sẽ nhanh chóng cập nhật. Các tổ chức thuộc mọi quy mô nhanh chóng nhận thấy lợi tức đầu tư đáng kể do xử lý dữ liệu hiệu quả, tạo bản đồ chính xác và quản lý dữ liệu không gian được tối ưu hóa.

Được phát triển cho cả các chuyên gia GIS và những người đam mê bản đồ, Global Mapper® có tất cả các chức năng bạn cần trong một phần mềm GIS:

 • Data Importing / Exporting
 • Access to Online Data
 • Flexible View Interface
 • Digitizing
 • Feature Rendering
 • Terrain Analysis
 • Map Printing and Web Publishing
 • 3D Data
 • Lidar and Point Clouds
 • Image Rectification
 • Geocoding
 • Data Processing
 • Raster Calculator
 • Graph and Chart Manager
 • Google Earth SupportGPS Tracking
 • Scripting
 • Spatial Database Support
 • Feature Extension Plugin Support
 • Recent Developments in Global Mapper

Tải phần mềm Global Mapper 24

Download Global Mapper 24.0

Download Global Mapper 23.1.0

Download Global Mapper 22

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Global Mapper 24

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt