Gray Technical Excel Draw 3.0.9 free download

Tiện ích Gray Technical Excel Draw 3.0.9

Gray Technical Excel Draw

What is Excel Draw?

Create, manage, preview and even export drawings to DXF using Excel! Excel Draw will allow you to take your XYZ data and draw directly in Microsoft Excel!

Excel Draw có thể tạo, xem và xuất các tệp bản vẽ DXF chỉ bằng Microsoft Excel. Phần tốt nhất là bất cứ ai có Excel đều có thể xem bản vẽ!

Với Excel Draw, bạn có thể tạo các bản vẽ kiểu CAD kỹ thuật và kỹ thuật trực tiếp bên trong Microsoft Excel mà không cần CAD. Bổ trợ Excel Draw phiên bản 3 cung cấp cho bạn khả năng mở, nhập, tạo, vẽ biểu đồ, xuất và xem dữ liệu X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 trong 3D chỉ bằng Excel. Với Excel Draw, bạn có thể đảm bảo rằng bất kỳ ai có phiên bản Excel đều có thể xem bản vẽ của bạn bất kể họ có CAD hay không! Điều này giúp bạn tiết kiệm, khách hàng và công ty của bạn có thời gian và tiền bạc quý giá. Không cần phần mềm nào khác, không mất thời gian chờ đợi về quyền phê duyệt phần mềm của khách hàng hoặc đồng nghiệp. Tạo, xem, gửi và thậm chí xuất trực tiếp vào các bản vẽ DXF, tất cả từ bên trong Microsoft Excel!

Excel Draw v3

 • Graph drawing objects: Rectangles, Lines, Points, Circles, Text and now Arcs *NEW
 • CAD style command line input option *NEW
 • Display multiple drawings inside one workbook *IMPROVED
 • Calculate distances between objects *NEW
 • Custom and Default origin options *NEW
 • Manage multiple objects with highlighting selection *NEW
 • Customize drawings colors *NEW
 • Rotate, pan and zoom in 3D *IMPROVED
 • Automatically update values and objects in real time *IMPROVED
 • Use Absolute, Relative, Z and Non Z objects interchangeably
 • Export drawings into several formats:
  • DXF, PNG, PDF, TXT, HTML, JPG, XLS, XLSX and CSV
 • Make sure anyone with Excel can view your drawing!

Download Gray Technical Excel Draw 3.0.9

Tải Excel Draw 3.0.9 free, download Excel Draw 3.0.9 free, hướng dẫn sử dụng Excel Draw 3, cài đặt Excel Draw 3, key active Excel Draw 3, license Excel Draw 3 free, Gray Technical Excel Draw 3

Gray Technical Excel Draw 3.0.9

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Gray Technical Excel Draw 3.0.9

Cài đặt và sử dụng