Hướng dẫn active phần mềm AutoDesk 2019

Hướng dẫn active AutoDesk 2019

Autodesk 2019

Hãng autodesk đã phát hành các phần mềm của hãng lên phiên bản 2019 như AutoCAD 2019, Revit 2019, 3ds max 2019, Maya 2019,…

Các bạn có thể tải các phần mềm của hãng autodesk phiên bản 2019 miễn phí tại đây

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt autodesk 2019 miễn phí bao gồm tất cả các phần mềm của hãng như AutoCAD 2019, Revit 2019, 3ds max 2019, Maya 2019,…

Download tool active autodesk 2019

Đầu tiên các bạn cần tải tool active autodesk 2019 miễn phí tại đây, tool này có thể active toàn bộ các phần mềm autodesk 2019

Download tool active autodesk 2019

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn active các phần mềm của AutoDesk 2019

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn [email protected] autocad 2019, các phần mềm khác như revit, maya, 3ds max,…các bạn thực hiện tương tự, dùng chung keygen trên để active.

Lưu ý:

  • Các bạn tiến hành cài đặt phần mềm autoCAD 2019 xong đóng lại mà ko mở phần mềm lên
  • Tắt các hết phần mềm diệt vi rút
  • Tắt kết nối internet

Giải nén file keygen active autodesk, chạy file keygen với quyền admin( Click chuột phải keygen chọn  run as administrator)

Mở phần mềm autoCAD 2019 lên

click vào Enter a serial number

Hướng dẫn active các phần mềm của AutoDesk 2019

Tiếp theo chọn I Agree => Activate

Tiếp theo nhập key

  • serial: 666 – 69696969
  • product key: 001K1

Xong chọn Next

Check vào Request an activation code using an offline method và chọn Next

Tiếp theo copy Request Code từ màn hình autocad vào ô request trên X-FORCE

Click vào Generate trên X-FORCE

Nhấn vào Close trên phần mềm autoCAD

Xong đóng phần mềm autoCAD 2019 lại

Lưu ý KHÔNG được đóng chương trình X-FORCE đang chạy

Hướng dẫn active các phần mềm của AutoDesk 2019

Tiếp theo chúng ta mở lại phần mềm autoCAD 2019 lên

Màn hình hiện lên chọn Activate

Tiếp theo nhập lại Serial number và product key như lúc nãy và chọn next

Tiếp theo chọn: I have an activation code from autodesk

Copy dòng Activation ở X-FORCE vào:  I have an activation code from autodesk

Click vào Patch

Màn hình báo Successfully Patched => chọn OK và chọn Next

Hướng dẫn active các phần mềm của AutoDesk 2019

Màn hình bá active thành công

Hướng dẫn active các phần mềm của AutoDesk 2019

Chúc các bạn thành công.

Lưu ý: nếu active bị lỗi các bạn thực hiện như sau:

Đóng hoàn toàn phần mềm autodesk

Vào  đường dẫn sau C:/ProgramData/

Xoá hoàn toàn thư mục FLEXnet

Mở lại phần mềm autodesk, nó sẽ yêu cầu chúng ta active lại, các bạn thực hiện lại như trên

https://youtu.be/Kq0DZ3LV1AI