Hướng dẫn fix lỗi #Unable to find a license phần mềm CSI

Hướng dẫn fix lỗi #Unable to find a license

SAP2000 là gì?

SAP2000 là phần mềm chuyên dụng để tính toán và thiết kế kết cấu trong ngành xây dựng, Hiện tại phiên bản SAP2000 v22 đã có tại website thuthuat-phanmem.top, các bạn có thể download SAP2000 v19 về sử dụng tại đây: 

Download SAP2000 v19

Hướng dẫn fix lỗi #Unable to find a license

Hiện tại các phần mềm của CSI như SAP2000 v19, etabs 2016, safe 2016 sau khi các bạn tiến hành cài đặt và active phần mềm xong, nhưng khi khởi động phần mềm lên sẽ xuất hiện thông báo lỗi không tìm thấy license (#Unable to find a license).

Nguyên nhân là file license chỉ có thời hạn đến khoảng tháng 8/2017, mà hiện tại thời gian đã quá thời gian trên nên license không phù hợp.

Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ tiến hành khởi chạy phần mềm vào một ngày trước 8/2017 bằng tool runasdate, chúng ta sẽ chạy phần mềm vào một thời gian trước khi license hết hạn

NOTE: Các bạn hãy sử dụng phiên bản mới hơn để không bị lỗi license

Download tool Runasdate

password: 2020

Download guide

Các bạn xem video hướng dẫn dưới đây để khắc phục lỗi license trên phần mềm SAP2000 v19 hay SAFE 2016, Etabs 2016.

Xem video hướng dẫn cài đặt SAP2000