Download Teamviewer 14.7.1965.0 for MacOS

Download Teamviewer 14.7.1965.0 for MacOS

Teamviewer 14 for mac

Teamviewer đã phát hành phiên bản teamviewer 14.1.13880 dành cho macos, với nhiều cải tiến về giao diện và tính năng, hỗ trợ macos mới nhất tốt hơn, đồng thời sửa một số lỗi ở phiên bản trước

Các bạn có thể tải về phần mềm teamviewer 14 mới nhất dành cho macos tại đây, đây là bản reset ID khác phục lỗi hết hạn dùng thử teamviewer dành cho macos

Download teamviewer 14 dành cho macos

Download teamviewer 14.14.7.1965.0 for macOS + tool reset id

Reset ID teamviewer 14 MacOS

Download guide

Yêu cầu:

  • macOS đã cài đặt python 3 hoặc cao hơn
  • Chạy file với quyền user root

Cài đặt teamviewer 14

copy file Team14.py ra Desktop hoặc thư mục nào đó

Mở terminal Chạy file Team14.py như sau:

use root

< yêu cầu nhập pass của use root và enter >

cd Desktop

python3 Team14.py

chương trình báo thành công là xong

Lưu ý: Disable SIP on macos, xem hương dẫn tại đây