Hướng dẫn sửa file hosts

Hướng dẫn sửa file hosts

File hosts là gì?

File hosts là file dùng để điều hướng tên miền trỏ về địa chỉ IP.

Thông thường chúng ta truy cập một máy tính, server hay một tên miền (pc1, server1, hay dvcntt.net) thì sẽ có máy chủ DNS làm nhiệm vụ phân giải tên miền thành IP và ngược lại. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, hoặc bạn muốn truy cập một máy tính trong mạng LAN mà không có máy chủ DNS nội bộ thì chúng ta sẽ sử dụng file hosts này.

Khi bạn truy cập một máy tính trong một mạng LAN hay một tên miền trên internet thì máy tính sẽ tham khảo thông tin IP ở trong file hosts trước.

Cách sửa thông tin file hosts

Vị trí File hosts trong windows C:\Windows\System32\drivers\etc
Để chỉnh sửa file hosts ta mở bằng notepad.( click chuột phải chọn open with và chọn notepad)

Nếu không thể lưu trực tiếp được trong thư mục etc, thì các bạn copy file hosts ra ngoài desktop và sửa

Sau khi sửa và lưu lại xong, các bạn copy file hosts trở lại thư mục cũ (C:\Windows\System32\drivers\etc)

Nếu xuất hiện cảnh báo các bạn chọn continueOK

Mục đích sửa file hosts để làm gì?

file host có thể sử dụng cho các mục đích như:

– Truy cập một máy tính khác trong mạng nội bô mà không có máy chủ DNS, ví dụ chúng ta cần truy cập PC1 có địa chỉ IP là 192.168.1.2

ta sẽ thêm dòng sau vào file hosts: 192.168.1.2         pc1

– Chặn truy cập đến một website nào đó, ví dụ mình muốn chặn truy cập tới website: dvcntt.net

các bạn thêm dòng sau vào file hosts: 127.0.0.1          dvcntt.net

Cái này thường sử dụng khi bạn dùng phần mềm [email protected] mà muốn chặn phần mềm tự động check license hay update.

lưu ý việc sửa file hosts chỉ có tác dụng trên máy được sửa, các máy tính khác trong cùng mạng LAN không bị ảnh hưởng.