Phần mềm adobe Illustrator CC 2018 (windows \ macos)

phần mềm adobe Illustrator CC 2018

Adobe Illustrator 2018

Adobe Illustrator là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa.

Illustrator tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ đối tượng, cung cấp nhiều hiệu ứng 3D để vẽ các hình khối, vật thể, xử lý các hình ảnh

Download adobe Illustrator CC 2018 full free

adobe illustrator cc 2018, adobe illustrator cc 2018 miễn phí, adobe illustrator cc 2018 free, adobe illustrator cc 2018 full free, download illustrator 2018 free, download illustrator 2018 full free, illustrator 2018 free, illustrator 2018 full free, adobe illustrator cc 2018 for mac, adobe illustrator cc 2018 dành cho macos

Download adobe illustrator cc 2018

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt illustrator cc 2018

Lưu ý

tắt kết nối mạng trước khi cài đặt.

Sau khi tải về các bạn tiến hành cài đặt với chế độ dùng thử

Xem chi tiết hướng dẫn cài đặt dobe illustrator cc 2018.

Đối với windows các bạn xem hướng dẫn ở đây Active adobe 2018

Đối với macos các bạn xem hướng dẫn ở đây Active adobe for mac