Download imindmap 9.0.1 full free

Download imindmap 9 full free

imindmap 9

IMindMap là phần mềm hỗ trợ tạo sơ đồ tư duy được tạo ra bởi Tony Buzan. Bản đồ tư duy được ứng dụng để hỗ trợ trong việc học tập, nghiên cứu và nhiều lĩnh vực khác nhằm phát huy tính tích cực trong tư duy trí não, đưa ra các ý tưởng và sắp xếp chúng dưới dạng một sơ đồ tư duy; giúp con người khai thác và hiện thực ý tưởng

iMindMap có sẵn hàng trăm mẫu hình ảnh có sẵn, người sử dụng cần lựa chọn một hình ảnh phù hợp cho các ý tưởng trung tâm đến các nhánh con khác nhau.

Hiện nay, phần mềm đã và đang được sử dụng nhiều trong các tổ chức lớn: NASA, Walt Disney, Microsoft, Pepsi, IBM…

Những tính năng chính: sử dụng những hình ảnh cần thiết; tạo trung hình ảnh, nội dung tổng quát; sử dụng các màu sắc để làm nổi bật vấn đề mà bạn quan tâm; vẽ sơ đồ nhanh chóng và dễ dàng.

Download imindmap 9

Download MindMap Ultimate 9.0.1

việc cài đặt imindmap 9 khá phức tạp, để đơn giản mình khuyên các bạn nên sử dụng imindmap 10 hoặc mới hơn

Password Extact file: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install imindmap 9

see the readme file

Nếu bạn đã cài đặt phiên bản trước của “iMindMap”, hãy đảm bảo rằng bạn đã gỡ bỏ nó hoàn toàn:

  • C:\Users\(thư mục tài khoản người dùng-use profile)\.Thinkbuzan
  • C:\ProgramData\JSoft
  • C:\ProgramData\ThinkBuzan

Cài đặt net framework 4.0 trước

Cài đặt phần mềm bằng cách chạy file setup.exe

Sao chép đường dẫn cài đặt, ví dụ: C:\Program Files\ThinkBuzan\iMindMap 9\

Không đóng cửa sổ cài đặt

Chạy file “iMindMap Patch.exe” với quyền admin ( run as administrator)

Trong cửa sổ mở ra, nhấn vào bàn phím “1” rồi “Enter” để chờ thao tác. Đóng cửa sổ bằng cách nhấn phím bất kỳ

Một lần nữa, Chạy file “iMindMap Patch.exe” với quyền admin

Trong cửa sổ mở ra, bấm vào bàn phím “2” rồi thao tác chờ “enter”. Đóng cửa sổ bằng cách nhấn phím bất kỳ

Một lần nữa, Chạy file “iMindMap Patch.exe” với quyền admin

Trong cửa sổ mở ra, bấm vào bàn phím “3” rồi thao tác chờ “enter”. Đóng cửa sổ bằng cách nhấn phím bất kỳ

Chạy phần mềm “iMindMap”. Bằng cách nhấp vào cửa sổ cài đặt không bị đóng bằng cách nhấp vào “start iMindMap”

Chấp nhận thỏa thuận cấp phép

Trong cửa sổ hiện ra, chọn “I want a Free Trial.”

Đăng ký bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới.

(!) Xin lưu ý rằng bạn cần điền các chữ cái Latinh, và viết tên người dùng bằng chữ thường, không viết hoa

Đăng nhập bên dưới danh sách của bạn.

Chọn ngôn ngữ mong muốn, hoàn tất cài đặt

Chạy chương trình “iMindMap”, tạo bản đồ “cố định” với tên “123”. Đóng chương trình mà không lưu các thay đổi

Khởi động “task manager” và đảm bảo rằng phần mềm imindmap đã được đóng hoàn toàn, nếu có proccesses liên quan tới imindmap thì endtask nó

Chạy file “iMindMap [email protected]” với quyền admin

Ở giai đoạn chọn vị trí cài đặt để thay thế đường dẫn được đề xuất bằng đường dẫn cài đặt nãy đã copy ở trên (ví dụ: C:\Program Files\ThinkBuzan\iMindMap 9 )

Tiếp tục Chạy file “iMindMap [email protected]” với quyền admin

Tương tự, khi chọn vị trí cài đặt, hãy thay thế trống đã sao chép để tiến lên. (Ví dụ: C:\Program Files\ThinkBuzan\iMindMap 9 )

Chạy phần mềm “iMindMap”.

Một cửa sổ bật lên với sự lựa chọn của các tùy chọn đầu vào – gần với chữ thập. Đóng hoàn toàn phần mềm

Một lần nữa, khởi chạy “task manager” và đảm bảo rằng chương trình đã được đóng hoàn toàn

Tiếp tục Chạy file “iMindMap [email protected]” với quyền admin

Chọn đường dẫn cài đặt để thay thế đường dẫn được đề xuất đã sao chép trước (ví dụ: C:\Program Files\ThinkBuzan\iMindMap 9 )

Chạy chương trình “iMindMap”. Một hộp thoại sẽ xuất hiện nhập – nhập mọi thứ. Nếu một lần nữa, bạn được nhắc với một lựa chọn các tùy chọn nhập cửa sổ – gần với dấu thập. Đôi khi nó xuất hiện hai lần. Đóng và một lần nữa.

Khi bạn khởi động chương trình sẽ bị treo ở đầu – không sao cả, bạn đang làm đúng

mở “task manager” endtask toàn bộ processe của imindmap

Chạy “iMindMap Patch.exe” với quyền admin

trong cửa sổ mở ra, nhấp vào bàn phím “1” và thao tác chờ “đầu vào”. Đóng cửa sổ bằng cách nhấn phím bất kỳ

Tương tự, lặp lại quy trình với “iMindMap Patch.exe”, nhấn liên tục “2” và “3” sau mỗi lần lựa chọn khởi động lại “iMindMap Trial Reset.exe”

Chạy “iMindMap”

Chấp nhận thỏa thuận cấp phép

Trong cửa sổ hiện ra, chọn “I want a Free Trial.”

Đăng nhập bên dưới danh sách của bạn.

Chọn ngôn ngữ ưa thích

Một hộp thoại xuất hiện Import – nhập mọi thứ.

Tạo bản đồ “Freeze” với tên “123”. Đóng chương trình mà không lưu các thay đổi

Chạy file “iMindMap [email protected]” với quyền admin

Và ở giai đoạn chọn đường dẫn cài đặt để thay thế được đề xuất đã sao chép trước (ví dụ: C: \ Program Files \ ThinkBuzan \ iMindMap 9 )

Và một lần nữa Chạy file “iMindMap [email protected]” với quyền admin, ở giai đoạn chọn đường dẫn cài đặt để thay thế được đề xuất đã sao chép trước (ví dụ: C: \ Program Files \ ThinkBuzan \ iMindMap 9 )

Khởi động iMindMap