InPixio Photo Studio 11/ Photo Editor / Cutter / Focus / Eraser / Maximizer

Download inPixio Photo Editor / Cutter / Focus / Eraser / Maximizer

inPixio Photo

inPixio Photo là bộ phần mềm chỉnh sửa hình ảnh bao gồm các công cụ sau: Editor / Cutter / Focus / Eraser / Maximizer. Phần mềm này được cung cấp theo các gói cài đặt riêng lẻ hoặc trọn bộ với inPixio Photo studio. Hiện tại phiên bản mới nhất là v10.3

inPixio Photo Editor 

inPixio Photo Cutter 

inPixio Photo Focus 

inPixio Photo Eraser

inPixio Photo Maximizer

Download inPixio Photo Editor / Cutter / Focus / Eraser / Maximizer

Download InPixio Photo Studio Ultimate 11.0.7753.22643 Multilingual

Download

Download INPIXIO PHOTO EDITOR 10.4.7625.29543 MULTILINGUAL

Download

Download INPIXIO Cutter 10.5.7633.20671

Download

Download INPIXIO Focus PRO 4.11.7612.28027

Download

Download INPIXIO Eraser 10.4.7612.28152

Download

Download INPIXIO Maximizer 5.11.7612.27781

Download

pass unrar: 2020

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install inPixio

view the readme file

Tùy phần mềm, chi tiết xem file readme đính kèm