inventorCAM 2016 SP3 HF2 for Autodesk Inventor

Download inventorCAM 2016 SP3 HF2

InventorCAM 2016

InventorCAM một giải pháp CAM tích hợp cho phần mềm Autodesk Inventor, cải tiến quá trình phay bằng máy CNC với iMachining – InventorCAM iMachining tạo ra sự tiết kiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của máy phay CNC

InventorCAM 2016 được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất cơ khí, điện tử, y tế, sản phẩm tiêu dùng, thiết kế máy móc, sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ, tạo mẫu và ép khuôn nhanh, chế tạo và đóng khuôn.

Ưu điểm của inventorCAM

  • Tiết kiệm 70% hay thậm chí nhiều hơn thời gian gia công và kéo dài tuổi thọ của dụng cụ.
  • Tích hợp hoàn toàn vào Inventor và liên kết toàn bộ đường chạy dao với mô hình Inventor.
  • Hỗ trợ tất cả ứng dụng CNC, bao gồm iMachining 2D, iMachining 3D, phay 2.5D, HSM/ Phay 3D, Indexial and Sim., tiện 4/5 trục, tiện, Phay-Tiện nâng cao cho các máy CNC Multi- Turret và máy CNC nhiều trục.

Download inventorCAM 2016

Download inventorCAM 2016 SP3 HF2

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install inventorCAM 2016

1. InventorCAM 2016 SP3 HF2 64bit Setup

1.1. Download “InventorCAM_2016_SP3hf2_English_x64_IV.exe” and one or more archives with language localization needed from folder “Localizations”

1.2. Install InventorCAM 2016 SP3 HF2 64bit. If asked for license type select “USB Hardware key”

1.3. Unpack all folder from your localization archive to <InventorCAM 2016 progdir> (by default C:\Program Files\InventorCAM2016\) and overwrite original ones

2. Multikey 18.1.0 64-bit Emulator Setup

If you already had Multikey 18.1.0 64-bit Emulator for SolidCAM installed skip Emulator setup, just update your SC2017 to SP1 and run it

To install Multikey Emulator you need Administrator rights!

2.1. Uninstall previouse USB-emulatot for SolidCAM 64-bit if exist

2.2. Copy folder “MultiKey_18.1_x64_31052017” to your computer

2.3. Run as Administrator MultiKey_18.1_x64\install.cmd and wait until new devices and drivers for them will be found and installed

2.4. Reboot computer

Note: If setup is succesfull you have to see new devices:

Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. HASP key
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. USB key