KBC Petro-SIM + SIM Reactor Suite 7.2 Build 3137

Tải phần mềm KBC Petro-SIM + SIM Reactor Suite 7

Petro-SIM

Công nghệ mô phỏng quy trình Petro-SIM không chỉ là một phần mềm hàng đầu. Nó cũng là một công cụ ‘hỗ trợ quyết định’ triệt để. Kiến trúc nền tảng mở độc đáo của nó thúc đẩy mức độ tích hợp và cộng tác đặc biệt giữa các nhóm dự án.

Nó cho phép phát triển đầy đủ các kịch bản và mô phỏng quy trình dựa trên ngày tháng, làm cho nó trở thành một công cụ phân tích và dự đoán hiệu quả duy nhất. Nó khép lại vòng lặp giữa giám sát và lập kế hoạch, cho phép so sánh trong thời gian thực các kế hoạch, thực tế và mô phỏng.

Đối với dầu khí ở thượng nguồn, Petro-SIM là phần mềm mô phỏng quy trình được xây dựng theo mục đích duy nhất có thể đảm bảo khả năng xử lý của cơ sở đáp ứng nhu cầu hồ chứa lâu dài.

Trong lĩnh vực lọc dầu và hóa dầu, phần mềm mô phỏng quy trình Petro-SIM của chúng tôi hoạt động song song với Bộ phản ứng SIM hàng đầu thế giới của chúng tôi để tạo ra bộ mô phỏng đã được chứng minh duy nhất có khả năng mở rộng quy mô từ các đơn vị lò phản ứng đến toàn bộ cơ sở.

SIM Reactor Suite

SIM Reactor Suite là phần mềm mô phỏng nhà máy lọc dầu hàng đầu thực hiện các mô hình lò phản ứng lọc hóa dầu nghiêm ngặt. Hoạt động song song với Petro-SIM, các mô hình này là công cụ phân tích đáng tin cậy nhất của ngành để giám sát đơn vị chuyển đổi, lập kế hoạch, tối ưu hóa và nghiên cứu thiết kế và kỹ thuật. Bộ phản ứng SIM của chúng tôi chứa hơn 20 mô hình đơn vị kết hợp mô phỏng lò phản ứng động học chi tiết, kỹ lưỡng với việc phân tách sản phẩm chính xác và toàn diện.

Download KBC Petro-SIM and the SIM Reactor Suite 7.2

Download KBC Petro-SIM and the SIM Reactor Suite 7.2 x64

Download KBC Petro-SIM and the SIM Reactor Suite 6.2 Build 1530 x86 – x64

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Petro-SIM and SIM Reactor Suite

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt