Hướng dẫn Active autodesk 2010 – 2017

Hướng dẫn kích hoạt autodesk 2010 đến 2017

Việc cài đặt và active các phần mềm của autodesk là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác là sử dụng product key cho mỗi phần mềm là khác nhau. Và từ phiên bản 2018 thì khác hơn một tý đó là chúng ta sẽ nhập key lúc active, còn phiên bản trước thì nhập key khi cài đặt

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và active các phần mềm của autodesk như 3ds max, AutoCAD, Revit, Maya, Inventor, v.v..

Cài đặt phần mềm autodesk với bộ key sau:

  • serial number: 666-69696969
  • Product key: tuỳ phần mềm và phiên bản xem lúc tải phần mềm

Hướng dẫn activate autodesk 2010 – 2017

Download keygen active autodesk

Download -/- link mirror

password: 2020

Lứu ý: phần mềm autodesk phiên bản năm nào thì dùng tool x-force năm tương ứng, ví dụ REVIT 2015 thì dùng x-force 2015, và sử dụng đúng phiên bản cài đặt 32bit hay 64bit

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Lưu ý quan trọng

  • Cài đặt phần mềm xong đóng lại mà không chạy lên
  • Tắt hết các chương trình antivirus
  • Tắt kết nối internet

Video hướng dẫn Activate Autodesk

https://youtu.be/FhMRp3MLqg0

Lưu ý: nếu active bị lỗi các bạn thực hiện như sau:

Đóng hoàn toàn phần mềm autodesk

Vào  đường dẫn sau C:/ProgramData/

Xoá hoàn toàn thư mục FLEXnet

Mở lại phần mềm autodesk, nó sẽ yêu cầu chúng ta active lại, các bạn thực hiện lại như trên