Phần mềm LanSweeper 10.3.1 [key]

Download Phần mềm LanSweeper 10.3

Lansweeper

Lansweeper giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa CNTT của mình bằng cách cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về toàn bộ lĩnh vực CNTT của bạn. Lansweeper tìm và thu thập thông tin về tất cả các nội dung, liệt kê các thông số kỹ thuật phần cứng, phần mềm đã cài đặt, chi tiết người dùng, v.v. Loại bỏ một trong những trở ngại lớn nhất trong CNTT, có được khả năng hiển thị toàn diện từ đầu đến cuối mạng của bạn, đồng thời tiết kiệm thời gian và tài nguyên quý giá.

Tất cả Phần cứng, Phần mềm và Người dùng của bạn, tất cả ở một nơi. Lansweeper tổng hợp tất cả các chi tiết tài sản trong một Hệ thống Bản ghi dựa trên web tập trung. Nó cung cấp cho các công ty khả năng hiển thị đầy đủ về môi trường CNTT phân tán của họ, thông báo cho họ những tài sản nào họ sở hữu, vị trí của họ, ai đang sử dụng chúng và hơn thế nữa. Nhấp vào bản ghi nội dung riêng lẻ cho phép bạn xem tất cả thông tin chi tiết mà Lansweeper đã thu thập.

Download Phần mềm LanSweeper 10

Download Phần mềm LanSweeper 10.3.1

Password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Lansweeper 10

xem tệp readme