LimitState GEO 3.5 Build 22974 free download

LimitState GEO 3.5 Build 22974 free download

Phần mềm LimitState GEO

LimitState GEO – Phân tích địa kỹ thuật mạnh mẽ

GEO cung cấp các khả năng phân tích ổn định địa kỹ thuật độc đáo để nhanh chóng xác định cơ chế lỗi nghiêm trọng và biên độ an toàn cho bất kỳ loại sự cố nào.

Mô hình linh hoạt

Giải quyết mọi vấn đề về phân tích hoặc thiết kế trạng thái giới hạn cuối cùng, liên quan đến ví dụ: sườn dốc, tường, móng, đất gia cố hoặc hệ thống kết hợp phức tạp.

Công nghệ tối ưu hóa độc đáo

Sử dụng Công nghệ tối ưu hóa bố cục không liên tục để xác định các cơ chế lỗi nghiêm trọng mà các phương pháp truyền thống không thể thực hiện được.

Download LimitState GEO 3.5 Build 22974
Download LimitState GEO 3.5 Build 22974

Download LimitState GEO 3.5 Build 22974

Tải phần mềm LimitState GEO 3.5 miễn phí, download LimitState GEO 3.5, hướng dẫn sử dụng LimitState GEO 3.5, cài đặt LimitState GEO 3.5, key active LimitState GEO 3.5, license LimitState GEO 3.5 free

LimitState GEO 3.5 Build 22974

Download      link dự phòng

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt LimitState GEO

– Install app

– Copy patch to the <installdir>\bin\ and apply it

– Run app and browse to license.lic