Phần mềm Little Snitch 5.5 macOS

download Little Snitch 5.5 macOS

Little Snitch

Ngay khi bạn kết nối với Internet, các ứng dụng có khả năng gửi bất cứ thứ gì chúng muốn đến bất cứ nơi nào chúng muốn. Hầu hết họ thường làm điều này vì lợi ích của bạn. Nhưng đôi khi, chẳng hạn như trong trường hợp phần mềm theo dõi, trojan hoặc phần mềm độc hại khác, chúng không hoạt động. Nhưng bạn không nhận thấy bất cứ điều gì, bởi vì tất cả những điều này xảy ra vô hình dưới mui xe.

Little Snitch – hiển thị các kết nối Internet này và giúp bạn kiểm soát lại!

Download Little Snitch 5.5

Download Little Snitch 5.5 macOS 

Download Little Snitch 4.5 macOS 

password extract file: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Little Snitch 5.5

Xem tệp readme