Phần mềm Luminar Neo 1.4.1 (10383) windows/ 1.4.0 12757 macOS

Download Phần mềm Luminar Neo 1.4.1

LUMINAR NEO

Luminar Neo là một trình chỉnh sửa hình ảnh sáng tạo được thúc đẩy bởi các công nghệ AI của tương lai. Nó cho phép người sáng tạo đưa những ý tưởng táo bạo nhất của họ vào cuộc sống và tận hưởng việc làm đó.

Hoàn thành các nhiệm vụ sáng tạo và đạt được kết quả chỉnh sửa chất lượng chuyên nghiệp với các công nghệ AI tiên tiến hàng đầu của Luminar Neo và quy trình làm việc linh hoạt. Đạt được kết quả sáng tạo phức tạp nhờ công cụ mới trong Luminar Neo, được xây dựng bằng cách thu thập kinh nghiệm tổng hợp của nhóm chúng tôi và phát triển nó để có hiệu suất và tính linh hoạt tối đa.

macOS

Mac Model: MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac mini, early 2010 or newer

Processor: CPU Intel® Core™ i5 or better

OS version: macOS 10.14.6 or higher.

RAM: Memory 8 GB RAM or more (16+ GB RAM is recommended)

Disk space: Hard disk 10 GB free space; SSD for best performance

Display: 1280×768 size or better

Windows

Hardware: Windows-based hardware PC with mouse or similar input device

Processor: CPU Intel® Core™ i5 or better, AMD Ryzen™ 5 or better

OS version: 10 (only 64-bit OS).

RAM: Memory 8 GB RAM or more (16+ GB RAM is recommended)

Disk space: Hard disk 10 GB free space; SSD for best performance

Display: 1280×768 size or better

Graphics: Open GL 3.3 or later compatible graphics card

Download Phần mềm Luminar Neo 1.4

Download Phần mềm Luminar Neo 1.4.1 windows/ macOS

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Luminar Neo

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt